Att leva med myelom | För dig med diagnosen myelom

VÄLKOMMEN
Information för dig som vill veta mer om myelom

Bi flyger bland lila blommor

LÄR DIG MER OM MYELOM

Varje år diagnostiseras cirka 800 personer med myelom (multipelt myelom), en typ av blodcancer. Myelom är en cancerform som är okänd för de flesta patienter vid tidpunkten för diagnosen.
Här kan du som patient eller närstående få kunskap om sjukdomen och lära dig mer om hur livet med myelom kan vara. Klicka vidare till våra böcker och informativa filmer här på sidan.

Glad kvinna och man som cyklar en solig dag
"Det är ett liv före och ett annat efter myelom. Livet är helt annorlunda idag än det var innan - det finns begränsningar men också fullt av nya möjligheter."


8 Fakta om myelom

#1

I Sverige får cirka 800 personer diagnosen myelom varje år.

#2

Myelom är den näst vanligaste hematologiska cancern.

#3

Myelom är en cancer som uppstår i plasmaceller - en typ av vita blodkroppar som bildas i benmärgen och utgör en del av immunsystemet.

#4

De vanligaste symtomen på myelom inkluderar skelettsmärta, infektioner, njurskador och trötthet.

#5

Orsakerna till myelom är inte helt kända.

#6

Behandling av myelom innefattar vanligtvis flera läkemedel som används samtidigt, eftersom de har olika verkningsmekanismer och därmed kompletterar varandra.

#7

Myelom är en cancerform som återfaller. Detta innebär att det finns perioder då myelom orsakar symtom som kräver behandling, följt av perioder med stabil sjukdom.

#8

Utvecklingen av förbättrade behandlingar under de senaste 10 åren har gjort att patienter med myelom idag lever längre.


MYELOMSKOLAN

Myelomskolan är ett utbildningsmaterial om myelom som tagits fram av Amgen i samarbete med sjukvården och Blodcancerförbundet.
Myelomskolan är till för dig som vill veta mer om myelom- antingen för att du själv fått diagnosen myelom eller för att någon du står nära har blivit sjuk. Här finns information om hur myelom uppkommer, vilka symtom sjukdomen ger, diagnostik och behandling men också hur myelom kan påverka livet för dig som fått diagnosen myelom och för dina närstående.

BÖCKER

Blått bokomslag Liten myelomskola
Utbildningsmaterial för dig som har diagnostiserats med myelom - och för dina närstående. Böckerna finns på svenska, engelska och arabiska. Det finns även en bok framtagen för att förklara myelom för barn.

FILMER

Flimrulle och filmklappa ligger på ett bord
Här finner du filmer som hör till boken Liten Myelomskola. Det finns även fler utbildande filmer inom området myelom.