Filmer | För dig med diagnosen myelom


FILMER

Här har vi samlat våra informativa filmer om myelom, presenterade av sakkunniga inom myelom.
Filmerna är till för alla som är intresserade av att veta mer om sjukdomen, behandlingar och hur det är att leva med myelom. Se någon av våra filmer här nedanför.

FILMER MYELOMSKOLAN

Överläkare Ulf-Henrik Mellqvist svart polotröja
Bakgrund till myelom
Ulf-Henrik Mellqvist, överläkare vid Södra Älvsborgs sjukhus i Borås, förklarar bakgrunden till cancer i allmänhet och myelom i synnerhet.
3:34 min
Docent Ulf-Henrik Mellqvist förklarar behandling av myelom
Behandling av myelom
I den här filmen beskriver docent Ulf-Henrik Mellqvist, överläkare vid Södra Älvsborgs sjukhus i Borås, det växande antalet behandlingsalternativ som står till buds vid myelom.
14:32 min
Överläkare Cecilie Hveding-Blimark sitter framför en vit gardin
Så upptäcks myelom
Cecilie Hveding-Blimark, överläkare vid myelomteamet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, berättar om hur myelom upptäcks.
7:15 min
Överläkare Johan Lund med en gatubild i bakgrunden
Så diagnostiseras myelom
Johan Lund, överläkare på hematologen vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. I den här filmen redogör han för hur man ställer diagnosen myelom.
11:50 min
Hematolog Katarina Nordfjäll i brun kappa utomhus i solen
Skelettpåverkan vid myelom
Katarina Nordfjäll, hematolog på Östersunds sjukhus berättar om skelettpåverkan vid myelom.
9:37 min
Kontaktsjuksköterska Cecilia Dahl-Hammarstedt i en sjukhuskorridor
Att leva med myelom
Cecilia Dahl-Hammarstedt, kontaktsjuksköterska på hematologen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, talar om hur det är att leva med myelom och delar med sig av tips och råd till patienter och närstående.
13:59 min


ÖVRIGA FILMER

Överläkare Cecilie Hveding-Blimark  vit läkarrock
IPÖ – individuell patientöversikt
Hör när Cecilie Hveding Blimark, överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, berättar om IPÖ och vilken nytta det innebär för verksamhet och patient.
06min 24 sec
Överläkare Cecilie Hveding-Blimark sitter med en broschyr i handen
Att delta i en klinisk studie
Cecilie Hveding Blimark, överläkare vid myelomteamet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, berättar om kliniska studier, och vad du som patient eller närstående behöver veta.
04:07 min
Man i brun skjorta sitter i ett kök
Om livet med myelom
Olle Lindinger, berättar om hur det är att leva med sjukdomen myelom.
10:11 min
Psykolog Johan Bergstad sitter i rum med soffa
Stärk ditt inre välmående
Johan Bergstad, psykolog, föreläsare och författare berättar om hur du kan stärka ditt inre välmående.
12:00 min
Sjukgymnast Nina Nissander står på gatan i svart jacka
Vikten av fysisk aktivitet vid myelom
Nina Nissander, sjukgymnast vid Karolinska Universistetsjukhuset i Huddinge berättar om vikten av fysisk aktivitet vid myelom.
12:39 min