Filmer | För dig med diagnosen myelom Filmer | För dig med diagnosen myelom


FILMER

Här har vi samlat våra informativa filmer om myelom, presenterade av sakkunniga inom myelom.
Filmerna är till för alla som är intresserade av att veta mer om sjukdomen, behandlingar och hur det är att leva med myelom. Se någon av våra filmer här nedanför.

FILMER MYELOMSKOLAN

Bakgrund till myelom
Ulf-Henrik Mellqvist, överläkare vid Södra Älvsborgs sjukhus i Borås, förklarar bakgrunden till cancer i allmänhet och myelom i synnerhet.
3:34 min
Behandling av myelom
I den här filmen beskriver docent Ulf-Henrik Mellqvist, överläkare vid Södra Älvsborgs sjukhus i Borås, det växande antalet behandlingsalternativ som står till buds vid myelom.
14:32 min
Så upptäcks myelom
Cecilie Hveding-Blimark, överläkare vid myelomteamet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, berättar om hur myelom upptäcks.
7:15 min
Så diagnostiseras myelom
Johan Lund, överläkare på hematologen vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. I den här filmen redogör han för hur man ställer diagnosen myelom.
11:50 min
Skelettpåverkan vid myelom
Katarina Nordfjäll, hematolog på Östersunds sjukhus berättar om skelettpåverkan vid myelom.
9:37 min
Att leva med myelom
Cecilia Dahl-Hammarstedt, kontaktsjuksköterska på hematologen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, talar om hur det är att leva med myelom och delar med sig av tips och råd till patienter och närstående.
13:59 min


ÖVRIGA FILMER

IPÖ – individuell patientöversikt
Hör när Cecilie Hveding Blimark, överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, berättar om IPÖ och vilken nytta det innebär för verksamhet och patient.
06min 24 sec
Att delta i en klinisk studie
Cecilie Hveding Blimark, överläkare vid myelomteamet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, berättar om kliniska studier, och vad du som patient eller närstående behöver veta.
04:07 min
Om livet med myelom
Olle Lindinger, berättar om hur det är att leva med sjukdomen myelom.
10:11 min
Stärk ditt inre välmående
Johan Bergstad, psykolog, föreläsare och författare berättar om hur du kan stärka ditt inre välmående.
12:00 min
Vikten av fysisk aktivitet vid myelom
Nina Nissander, sjukgymnast vid Karolinska Universistetsjukhuset i Huddinge berättar om vikten av fysisk aktivitet vid myelom.
12:39 min