Att delta i klinisk studie | För dig med diagnosen myelom


ATT DELTA I EN KLINISK STUDIE

Det här behöver du veta

De senaste decenniernas stora framsteg inom behandlingen av cancer hade knappast varit möjliga utan kliniska läkemedelsstudier. Dessa studier bygger på att patienter frivilligt har genomgått behandling med nya preparat och metoder i en kontrollerad miljö –ibland med osäkert resultat.
Är du intresserad av att veta vad det innebär att delta i en klinisk prövning?
Läs den här broschyren som är framtagen av Amgen i samarbete med Cecilie Hveding Blimark, överläkare vid myelomteamet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Fråga efter den hos din kontaktperson inom sjukvården.
Du kan också titta på filmen nedan.