Resurser för dig med myelom och dina närstående | Leva med myelom Resurser för dig med myelom och dina närstående | Leva med myelom


MYELOMSKOLAN

Myelomskolan är ett utbildningsmaterial om myelom som tagits fram av Amgen i samarbete med sjukvården och Blodcancerförbundet.
Myelomskolan är till för dig som vill veta mer om myelom - antingen för att du själv fått diagnosen myelom eller för att någon du står nära har blivit sjuk.
Här finns information om hur myelom uppkommer, vilka symtom sjukdomen ger, diagnostik och behandling men också hur myelom kan påverka livet för dig som fått diagnosen myelom och för dina närstående. Boken finns både på svenska, engelska och arabiska. Fråga efter böckerna hos din kontaktperson inom sjukvården.
LITEN MYELOMSKOLA

Boken Liten myelomskola beskriver och förklarar allt från sjukdomens bakgrund och symtom till diagnostik och behandling, men också hur myelom påverkar livet för dig som fått diagnosen myelom och för dina närstående.

MYELOMA SCHOOL

Myeloma school describes and explains from the background of the disease and symptoms to the diagnostic and treatment. Additionally, how myeloma has an impact on the lives of patients and the people who care for them.

مدرسة الميلاوم الصغيرة

الكتاب الصغير لمدرسة الميلوم يشرح ويوضح كل شئ عن المرض اسبابه واعراضه وتشخيصه وعلاجه وكذلك كيف يؤثر على حياتك وحياة المقربين منك بعد التشخيص

Liten myelomskola som ljudbok

Föredrar du att lyssna på ljudbok istället för att läsa? Då ger vi dig möjligheten att ta del av Lilla Myelomskolan som ljudbok.

ALEX OCH VÄRLDENS MODIGASTE MORFAR

En berättelse som tagits fram för att hjälpa vuxna att förklara myelom för barn.
Inspirerad av personer med myelom som har familjer och som försökt förklara sin sjukdom för sina barn eller barnbarn.

FILMER MYELOMSKOLAN

Bakgrund till myelom
Ulf-Henrik Mellqvist, överläkare vid Södra Älvsborgs sjukhus i Borås, förklarar bakgrunden till cancer i allmänhet och myelom i synnerhet.
3:34 min
Behandling av myelom
I den här filmen beskriver docent Ulf-Henrik Mellqvist, överläkare vid Södra Älvsborgs sjukhus i Borås, det växande antalet behandlingsalternativ som står till buds vid myelom.
14:32 min
Så upptäcks myelom
Cecilie Hveding-Blimark, överläkare vid myelomteamet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, berättar om hur myelom upptäcks.
7:15 min
Så diagnostiseras myelom
Johan Lund, överläkare på hematologen vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. I den här filmen redogör han för hur man ställer diagnosen myelom.
11:50 min
Skelettpåverkan vid myelom
Katarina Nordfjäll, hematolog på Östersunds sjukhus berättar om skelettpåverkan vid myelom.
9:37 min
Att leva med myelom
Cecilia Dahl-Hammarstedt, kontaktsjuksköterska på hematologen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, talar om hur det är att leva med myelom och delar med sig av tips och råd till patienter och närstående.
13:59 min