Att leva med myelom

Detta material är framtaget av Amgen AB i samarbete med:
BIRGITTA LAURI
Överläkare, Sunderby Sjukhus, Luleå
CECILIE HVEDING BLIMARK
Överläkare, sektionen för hematologi och koagulation,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
CECILIA DAHL HAMMARSTEDT
F.d. kontaktsjuksköterska, sektionen för hematologi och koagulation,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
JOHAN LUND
Överläkare, ME Hematologi, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
KRISTINA CARLSON
Överläkare, docent, Hematologisektionen Akademiska Sjukhuset, Uppsala
MARKUS HANSSON
Professor, överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
ULF-HENRIK MELLQVIST
Docent, överläkare, medicinkliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås
samt representanter från Blodcancerförbundet.
Formgivning och layout: Sprida AB